Zach Stark
The White Horse

Plaster
8" x 6.25" x 5"